Ons onderzoek

Auris doet zelf of samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk daarbij zijn vragen uit de praktijk. Auris vindt dat wetenschappelijk onderzoek waardevol moet zijn voor de medewerkers van Auris. En dus ook voor de cliënten van Auris. 

Samenwerken betekent dat onderzoeken niet dubbel gedaan worden. Dat is een groot voordeel. Er wordt onder meer samengewerkt met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Rob Zwitserlood deed nog niet zo lang geleden wetenschappelijk onderzoek. Hij onderzocht de grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS.

Download hiernaast de folder voor meer informatie over Auris en wetenschappelijk onderzoek. Daarin staat ook een samenvatting van het onderzoek van Rob Zwitserlood.

 
Contactm.kouwenberg@auris.nl 

Dr. Maartje Kouwenberg, coördinator onderzoek en onderzoeker binnen Auris Kwaliteit & Dienstverlening. Taalkundige, gepromoveerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen. Maartje is verantwoordelijk voor de coördinatie van wetenschappelijk onderzoek binnen Auris en het vormgeven en implementeren van de Auris Onderzoeksambitie.


Contact: r.zwitserlood@auris.nl 

Dr. Rob Zwitserlood, stafmedewerker en onderzoeker binnen Auris Kwaliteit & Dienstverlening. Klinisch linguïst, gepromoveerd op de grammaticale ontwikkeling van kinderen met (Taalontwikkelingsstoornissen) TOS tussen 6 en 10 jaar en therapiemogelijkheden voor deze leeftijdsgroep. Rob is inhoudsdeskundige over TOS en daarnaast docent bij de Universiteit Utrecht / Logopediewetenschap.

 
Contactc.fortgens@auris.nl 

Dr. Connie Fortgens, stafmedewerker Auris Kwaliteit & Dienstverlening en  van de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam.
Taalkundige, gepromoveerd op onderzoek naar de taalkeuze van dove leerlingen in een tweetalige onderwijssetting. Connie is inhoudsdeskundige op het gebied van de zorg en het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en maakt deel uit van de landelijke expertisegroep Sprong Vooruit.

Contactr.v.vulpen@auris.nl

Drs. Roos van Vulpen, medewerker Auris Kwaliteit en Dienstverlening en van het Auris College Utrecht. GZ-psycholoog/orthopedagoog en NVO-Generalist. Roos is als intern coördinator en begeleider betrokken bij het project Pro Sense dat zich richt op de pedagogische sensitiviteit van medewerkers. Auris-medewerkers voeren, in het kader van verschillende masteropleidingen, binnen het project deelonderzoeken uit.


Contact: m.kempen@auris.nl 

Marike Kempen MSc, medewerker K&D en promotieonderzoeker op het gebied van het leren van woorden via de woordenschatmethodiek Met Woorden in de Weer (Van den Nulft & Verhallen, 2009). Logopedist en logopediewetenschapper met interesse in verbetering van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalontwikkelingsproblemen.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback

Adresgegevens

Koninklijke Auris Groep
Bestuur & Ondersteunende Diensten
Ammanplein 2 (navigeer naar: Ammanplein)
3031 RT Rotterdam
E: info@auris.nl

 

Postbus 3192 
3003 AD Rotterdam
Tel. 010 888 96 00

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief van ons cursuscentrum

Aanmelden