Ons onderzoek

Auris doet zelf of samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk daarbij zijn vragen uit de praktijk. Auris vindt dat wetenschappelijk onderzoek waardevol moet zijn voor de medewerkers van Auris. En dus ook voor de cliënten van Auris. 

Samenwerken betekent dat onderzoeken niet dubbel gedaan worden. Dat is een groot voordeel. Er wordt onder meer samengewerkt met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Rob Zwitserlood deed nog niet zo lang geleden wetenschappelijk onderzoek. Hij onderzocht de grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS.

Download hiernaast de folder voor meer informatie over Auris en wetenschappelijk onderzoek. Daarin staat ook een samenvatting van het onderzoek van Rob Zwitserlood.

 
Contactm.kouwenberg@auris.nl 

Dr. Maartje Kouwenberg, coördinator onderzoek en onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Taalkundige, neurowetenschapper en gepromoveerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen. Maartje is verantwoordelijk voor de coördinatie en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen Auris.


Contact: r.zwitserlood@auris.nl 

Dr. Rob Zwitserlood, stafmedewerker en onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Klinisch linguïst, gepromoveerd op de grammaticale ontwikkeling van kinderen met (Taalontwikkelingsstoornissen) TOS tussen 6 en 10 jaar en therapiemogelijkheden voor deze leeftijdsgroep. Rob is inhoudsdeskundige over TOS en daarnaast docent bij de Universiteit Utrecht / Logopediewetenschap.

 
Contactc.fortgens@auris.nl 

Dr. Connie Fortgens, stafmedewerker bij Auris Ondersteunende Diensten en  van de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam.
Taalkundige, gepromoveerd op onderzoek naar de taalkeuze van dove leerlingen in een tweetalige onderwijssetting. Connie is inhoudsdeskundige op het gebied van de zorg en het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en maakt deel uit van de landelijke expertisegroep Sprong Vooruit.


Contact: m.kempen@auris.nl 

Marike Kempen MSc, medewerker onderzoek binnen Auris Ondersteunende Diensten en promotieonderzoeker op het gebied van het leren van woorden via de woordenschatmethodiek Met Woorden in de Weer (Van den Nulft & Verhallen, 2009). Logopedist en logopediewetenschapper met interesse in verbetering van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalontwikkelingsproblemen.


Contact: i.duinmeijer@auris.nl

Dr. Iris Duinmeijer, senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Klinisch linguïst, gepromoveerd op een onderzoek naar grammaticale problemen bij kinderen en jongeren met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Iris is inhoudsdeskundige op het gebied van zorg en onderwijs voor kinderen met TOS.


Contact: b.keij@auris.nl

Dr. Brigitta Keij, senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Taalkundige, gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Brigitta is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen Auris en inhoudsdeskundige op het gebied van fonologie, meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen.

Contact: l.vandenbulk@auris.nl

Liza van den Bulk is  junior-onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Liza is opgeleid tot orthopedagoog en inhoudsdeskundige op het gebied van lezen/taal. Zij heeft als student en als onderzoeksassistent onderzoekservaring opgedaan in verschillende projecten rondom lezen en taal.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback