Privacy

De Koninklijke Auris Groep hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar cliënten. In onze privacyreglement Auris Zorg en Auris Onderwijs beschrijven wij de doelen en waarborgen rond de verwerking van persoonsgegevens en hoe een cliënt of leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) zijn of haar rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan uitoefenen.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback